Kerstin Bragby

Image

Skådespelare/performanceartist, 
utbildande pilgrim och filosofie doktor i tillämpad teater och drama/eng

ImageMed lång erfarenhet inom teater, utbildning, och ledarskap

verkar jag genom konsternas framträdande –

poetiskt, intellektuellt och förkroppsligat, omsorgsfullt, professionellt och vaket….

Image
Image

Jag utforskar Existensens mysterium, och samverkar för ett mindre och mindre ekologiskt fotavtryck med större och större relationell ömsesidig inverkan …en radikal ömsinthet och föreställningsförmåga… som vilar och går med nakna fötter i Naturen

Image

Du kan hitta mig i Stockholm och i Sverige Undervisande och Skrivande inom Akademin och bortom den

Image

Jag rör mig för att göra skillnad i samhällskroppen - nätverk, näringsliv och organisation

Choose language
Välj språk