Image

en gemensam och magisk livsimprovisation

Image

Att fästa oss i världen med radikal ömsinthet, kunskap och utforskande

Jag vill bjuda in dig till att utforska om du vill ingå i ett års-program
(ett praktiserande års-hjul kommer jag kalla det)
som startar fullt ut till hösten, och kan smakas på under våren och sommaren.
Image
Vi kommer att utforska vår egen natur – den magiska naturligheten i våra processer i livet med dess utmaningar och gåvor. Lära oss och upptäcka hur vi kan väckas upp i resonans och improvisatorisk samklang med naturens säsonger och grundrytmer, krafter, underliggande och grundläggande principer för hur livet skapar sig självt. Vi kommer vara på en upptäcktsresa i hur denna återknytning till vår naturs natur, ger oss kraft – motståndskraft buren av det vi vill återanknyta till och vara i kraft med i en ofta alienerande, utmanande värld full av motstridigheter.

Vi undersöker på vilket sätt ”en närvaro som gör skillnad”, kan kultiveras genom att fördjupa vår relationella föreställningsförmåga och verklighetsupplevelse av naturen som en levande vän. Vi öppnar perspektiv på hur det materiella och icke materiella vi lever i och genom, rör sig i mönster som vi kan koreografera oss in i, tillsammans med det vi brinner för. En närvaro som gör skillnad, kan vara mind-fullness men samtidigt innebära så mycket mer. Det kan innebära en vardaglig och extraordinär omni-närvaro, en totalitet som möter hela vår längtan i en omsorg och ömsesidigt skapande med allt i världen. En närvaro som gör skillnad kan ta oss hem och in i det ursprungliga, på vitala och överraskande sätt, ett möte med verkligheten som förändrar grundpremisserna för hur vi kan existera, påverka och samverka i det mellanmänskliga och i världen. Vi använder dels:

Ceremonier. Traditionellt har ceremonier använts för att sätta existentiella livsfrågor, personliga och kollektiva utmaningar, läkande och skapande visioner i resonans och intoning till det större sammanhang vi ingår i. Som en vägledande intim och fördjupad ”konversation in progress” om vilka vi är, vad vi gör här, vart vi kommer ifrån och är på väg? I ceremonier gör vi oss först nåbara och fokuserade och sätter oss ”i instämning med naturen”. Vi värmer upp vår föreställningsförmåga och inlevelse i det levande, för att kunna iscensätta ny verklighet. Vi om-kultivera vår uppmärksamhetsförmåga för att kunna väva och förändras i våra mönster på ett sätt som skapar en grogrund för visdom, inre vägledning, synligt och osynligt stöd i våra liv.

Vi tar vår utgångspunkt i precis det som vi redan gör, drömmer om, och oroas av i världen. Inspirerade av olika kunskapstraditioner lär vi av och skräddarsyr ceremonier för oss i vår tid, vår plats och vårt sammanhang. Att utforska hur vi lever med naturen som en allierad, också i staden, kommer att vara ett viktigt tema. Vi kommer pröva på att göra ceremonier genom att sätta oss i samklang med alla krafter, med träd, med elementen, gå på ”vision quest” (söka en djupare kontakt med våra gåvor/vår medicin – genom vilken vi kan ge till världen på meningsfulla och unika sätt), avvända svetthyddan, trumman, skallran, dansen och rösten – olika sätt för att komma i trance-formativt och expanderat medvetande.
…lära oss bli Alkemiskt förkroppsligat initierade och kunniga. Traditionellt kanske ordet alkemi förknippas med en filosofisk halvvetenskaplig tradition, höljd i mysterier och magi. Ett ”sökande efter det existentiella guldet”, där yttre kemiska och inre själsliga förändringsprocesser kunde katalysera varandra. På sätt och vis liknar, den alkemiska kunskap jag fått lära mig och praktiserar, den visionen, med en stor skillnad. Hela vår egen natur ingår mer och mer på ett förverkligat vis i de krafter och premisser som ”är” förändring, på konkreta och allomfattande vis, och det visar sig på en mängd olika sätt.

En viktig nyckel är att involvera alla aspekter av oss som människa - kropp, känsla, tanke, ande/själsligt kreativa och existentiellt skapande dimensioner, och sexualitet- som mer än genital sexualitet och sex med andra. Den katalyserande sexuella livsenergin är i en förståelse det i oss som rör sig genom alla våra aspekter – i form av vår längtan, nyfikenhet, passion, ömsinthet, skapandelust - det som är det i oss som kan skapa liv (själva livs- och drivkraften chi/ki/prana som en del olika traditioner kallar den). Vi kommer lära av en levande metodiskt (över generationer) utforskad kunskap om hur ceremonier kan transformera våra liv som en uppvaknad realitet. Det handlar dels om att komma i sådan intim närhet med vatten, eld, jord, luft och det ”fyllda tomrummet” av skapande krafter, att vi vägleds i hur vi kan dö och uppstå på naturligt samstämda vis. I de här processerna handlar det alltså om att få en levande relation ”med alla våra relationer” (växt-, mineral-, djur-, människo- och förfäders-rikena) som gör att det föds ett erfaret vetande/kunnande, som hela tiden ingår i och leker med det ovetbaras mysterium. Vi katalyserar och riktar oss in i ”en helig koreografi” en förändring, tillsammans med de krafter som redan är i ständig livsbejakande förändring.

Vi blir livskonstnärliga praktiker. Vi låter berättelser och myter bli till inre kartor, i en vild ekologi av inbäddad visdom. Vi låter våra egna uttryck frodas och beröra, ta gestalt och kommunicera utåt, inspirerade av konstnärliga praktiker på våra egna villkor. Vi låter vår livsberättelse växa med ny hållbar motståndskraft, som är en levande antidot till det ”organiserade vansinnet i världen”, för att vi får rötter och förgreningar in i ursprungliga fästen i oss själva i relation till ”alla våra relationer” i världen. Inbördes relationer som arbetar i samklang med vad olika traditioner skulle kalla för, ”heliga lagar”. Underliggande premisser, som ofta går djupare och mer överraskande magiskt bortom de sociala konstruktioner av lagar, regler och normer som vi på gott och ont får lära oss att ingå i. Syftet är att samskapa en utforskande, ceremoniell och praktiserande magisk vardags-konst, närd av vår individuella, sociala och existentiellt gemensamma bärkraft.

Kollektiv bärkraft och Vardagspraktikvi kommer med hjälp av det mandala av praktiker vi prövar på steg för steg låta våra in-tensioner - vår skapande spänning, där vi spänner vår själs och längtans både in i oändlighetens intention – börja ”leva livet som en konst”, mellan ceremoniell ritual (upptäckt och inlärning av nya mönster) och improviserad livskonst (spontanitet)…

Vi inspireras av konstnärliga, ceremoniella, alkemiska, meditativa, somatiskt kroppsliga och andligt initierade praktiker från olika kunskapstraditioner. Vi ställer de också i dialog med perspektiv från vetenskap och teori som kritiskt och kreativt förtydligar och värderar det levande och skapande. Liksom med alla andra moderna eller uråldriga praktiker som fungerar för att hjälpa oss. Vi integrerar vår läroresa skapande, genom egna och kollektiva ceremonier och processer, och blir också till genom att hålla ett lyssnande och bevittnande utrymme för varandra. De egna erfarenhetsfälten som alla bär på blir till en resurs genom vilken vi kan spegla och kontrastera varandra, så att växande insikter kan bli till i ett ömsesidigt utbyte av unika infallsvinklar på det som är väsentligt för oss alla.

En inspirationskälla som jag tänker att vi alla kommer samtala utifrån på ett kontinuerligt sätt är podden The Emerald, med Joshua Schrei (finns på nätet och i Spotify). Jag rekommenderar att du lyssnar på avsnittet (On Clouds and Cosmic Law, som ingång till en grundläggande förståelse för vad de här processerna bottnar i).

Med inspiration från många kunskapstraditioner och källor, behöver ingen välja bort sina redan fungerande livspraktiker, men kan både utöka, fördjupa och upptäcka nya sätt som vi kan stödja oss själva, genom varandra, att väva oss in i det vaket levande med hänsyn, kunskap och radikal ömsinthet.

Vill du veta mer om de praktiska ramarna för att smaka på och ingå, samt om min bakgrund så kommer det här. Sedan kan du också läsa en mer poetiskt formulerad vision av hur jag ser på den här processen mer långsiktigt och ur ett fördjupat och större perspektiv (skickar om du ber om det).
Smaka på och ställ frågor
Öppna kvällar (gratis)
Under maj och juni månad, kommer jag under tre tisdagskvällar (21:a och 28:e Maj och 4 Juni mellan kl 18-20 att vara på NAV (NAV, Centrala Nacka Värmdövägen 120, plan 2 ( Rotorfabriken) mail: info@navsweden.se ). Det går bra att komma och vara nyfiken. Jag gör en mindre upplevelseprocess och öppnar för frågor. Föranmäl dig helst, minst 3 dagar innan till mig – skriv vilket datum och namn. (Be mig om instruktioner att ta sig till NAV om du inte vet hur).

En helg för ceremoni och process, i naturen… i staden (200 kronor, samt självkostnadspris för ev mat och plats)
Helgen den 15 - 16 juni kommer jag organisera för att du och vi får pröva på en lite mer fördjupad ceremoniell process. Jag återkommer om var och hur, men vi är med största sannolikhet i eller i närheten av Stockholm, och beroende på hur många vi blir och vad vi vill så kan det bli en eller två dagar (natt inkluderad eller inte). Anmäl dig senast 2 juni.

En skapande retreat och möjlighet till ceremoni i Bergslagens djupa och vackra skogar (100 kronor för ceremonidag, samt självkostnadspris för resa, logi och mat, ett dygn eller hela skapande retreat)

Den 17 - 20 Juli
De här dagarna kommer ramas in av ”Ett skapande retreat”, i Sångshyttan i Bergslagen utanför Hällefors. Vi kommer vara personer med olika bakgrund som varje morgon delar med sig av någon slags skapande/utvecklande praktik (dans, clown, yoga, röst, improvisation, musik, eller något helt annat) och där vi sedan arbetar med självständiga eller gemensamma projekt/processer. Det kan också utmynna i en ”gemensam slutknorr” av något slag som vi delar med oss av till andra. Vi lagar mat tillsammans. Vid detta tillfälle kommer jag, i samarbete med Annika Göran Rodell (som är vår värd och kollega), hålla en dags retreat för det här sammanhanget (eller inbakat i det vi gör, beroende på vem och när de som vill vara med kan vara närvarande). Några personer kommer kanske också vara både på ”skapande retreat”, och vill ta del av det ceremoniella. Om du är intresserad också av ”skapande retreat”, så hör med mig så tar jag din förfrågan till gruppen. Anmäl dig senast 15 juni.

Kan du inte komma, men vill ha information
Kan du inte komma under upptaktstillfällena, men vill ha kontakt och ställa frågor så hör av dig direkt till mig, så kan vi ordna något.
Kontakt med mig: e-mail: bragby@gmail.com, samt telefon 070-628 32 97.

Till Hösten
Om du vill fortsätta till hösten, så kommer jag be dig svara på en del frågor och vi samtalar tillsamman för att se att det blir bra och rätt för dig att ingå i det praktiserande årshjulet ett år. Möjligen kommer också några prova-på-kvällar att erbjudas för de som inte kunnat det ännu. Praktiken i årshjulet kommer fortgå som en slags grundläggande process för alla, men också med öppningar för individuell design. Sista anmälningsdag 30 augusti. Det börjar med, månatliga sammankomster knutna till fullmånen i september, och en första ceremonihelg i Skåne preliminärt 11 - 13 oktober. Det är när höstlöven brinner som i en grön och orangebrun katedral, och där 11:e är en resdag och träffen början på kvällen.

Platser, tider, rytmer
Vi kommer i det praktiserande årshjulet att mötas/organisera fortgående processer som alla kan göra individuellt, och som vi möts upp kring på olika sätt, i anslutning till och runt fullmånen varje månad. Vi ses/alternativt delar med oss av vår process på olika sätt. Dels kommer det finnas 3-4 ceremonihelger (som på något sätt berör de andra 4 säsongernas vändpunkter. Du behöver binda dig till att var med på minst 3). En eller två kommer att vara i Stockholmstrakten, och/eller 1-3 på olika platser i landet. En planerad helg under hösten kommer som sagt att vara i Höör i Skåne, med Svetthydda och ceremoni, där jag samarbetar med Per och Jesper. Eventuellt kommer det under nästa år bli en lite längre helg hos Annika i Sångshyttan igen, och möjligen en på Omberg i Östergötland. Ett preliminärt förslag med datum kommer i juli månad.

Kostnad
En beräknad kostnad för hela det praktiserande årshjulet kommer att vara 5000 kronor Plus självkostnadspris, för resa, boende, mat, och samarrangemang vid ceremonihelgerna (där jag också ibland samarbetar med andra), som vi organiserar på bästa sätt. T ex hos Per och Jesper finns små stugor att hyra för samboende till bra pris, och hos Annika i Sångshyttan hyr vi en skola till ett rimligt pris. Första året, då jag vill få pröva mig fram, är jag också öppen för att anpassa ramar och innehåll, så att alla som vill kan vara med och få ut det de behöver, och så att jag själv kan hitta sätt att dela med mig och samarbeta så som jag längtar efter det. Detta är en struktur och en kostnadsram på prov. Så om t ex ekonomi, eller tid är ett hinder för dig att delta, men du vill, så prata med mig.
En kort intro om
Kerstin Bragby
Leva livet som konst

1983 - Professionell skådespelare och teaterskapare (framför allt i gruppen Jordcirkus och två egna grupper). Fortsatt med scenkonst i olika former, och idag framför allt verksam med poetisk performance, improvisationspraktiker och estetiska responser, bl a med KI-kompani tillsamman med Ida Lod.

1997 – 15 års praktik i the Sweet Medecine Sundance Path, en nativ american tradition, initierad av The Twisted hair counsel of elders, med ledande av årsprogam för en ceremoniell livsväg. Fortsatt praktik med andra grenar idag.

2002 – undervisning av pedagogiska och konstnärliga processer genom tillämpad teater och drama för professions- och organisationsutveckling, främst vid Högskolan i Gävle, Stockholms universitet och nu vid Södertörns Högskola, samt i uppdrag i eget företag. 2002 - Master i biologi vid Stockholms universitet, 2019 – Filosofie doktorsexamen i tillämpad teater med avhandlingen Presence that makes a difference -cultivating a transformative agency in education, trough research based, applied theatre and drama.

2014 – utbildad och praktiserande Warm Data Host (en konst i systemteoretisk pragmatism) med Nora Bateson (Bateson Institute), utbildad i Theory U, vid MIT.

2009 – 2017 Zenbudhistisk praktik, Hinduiska och Osho-inspirerade processer med Nukunu. Två års utbildning i Non-dual therapy - Buddha psychology (egen individuell praktik).

1983 – sedan 80-talet har jag också prövat på, utbildat mig och praktiserat en mängd olika praktiker som t ex TM - meditation (sedan jag var 17 år), Frigörande andning, Loving Relationship training, Body Harmony (kroppsterapi, egen praktik 1 år), Yoga (främst Hatha och Kundalini), tolvstegsprogram, Kvinnocirklar, kurser vid Findhorn och Schumacher college.

2016 – Praktiserar en Tantrisk tradition med Daniel Odier – Kashmir Shaivism – Kaula Tantra - Tandava, Visualiseringar och Yoga of touch.

Choose language
Välj språk